Aura Smart Air Ltd.

Complementary equity research reports on Aura Smart Air Ltd.

Report Type

Publish Date

link

Q3 2022 Update

12 December 2022

Q3 2022 Update – Hebrew Appendix

12 December 2022

Q2 2022 Update

12 September 2022

Q2 2022 Update – Hebrew Appendix

12 September 2022

Q1 2022 Update

1 June 2022

Q1 2022 Update – Hebrew Appendix

1 June 2022

Q4 2021 Update

21 March 2022

Q4 2021 Update – Hebrew Appendix

21 March 2022

Q3 2021 Update

9 December 2021

Q3 2021 Update – Hebrew Appendix

9 December 2021

Initiation of Coverage

13 October 2021

Initiation of Coverage – Hebrew Appendix

13 October 2021