Komfort, wygoda i prostota użytkowania to kluczowe kwestie dla posiadaczy tego typu urządzeń, podkreśla firma Frost & Sullivan

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rozwój rynku jest rozpowszechnienie urządzeń do noszenia w sektorze opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej oraz potrzeba zbierania danych na temat aktualnej i przewidywanej kondycji fizycznej osób zdrowych oraz pacjentów. Największe możliwości rozwoju skupiają się wokół komercjalizacji technologii ubieralnej w plastrach naskórnych, ubraniach i elektronicznej skórze oraz postępującej komercjalizacji tych urządzeń.

„W przeciągu dwóch ostatnich lat Frost & Sullivan odnotował wzrost adopcji ubieralnych akcesoriów na rynku polskim” – zauważa Marta Piotrowska, analityk działu TechVision w firmie Frost & Sullivan. „Dotychczas największe zainteresowanie wśród konsumentów budzą opaski na rękę do monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów zdrowotnych, takich jak pomiar tętna czy też sprawdzanie poziomu cukru dla diabetyków w celu poprawy komfortu życia. Prognozy na najbliższe lata przewidują rozszerzenie spektrum aplikacji akcesoriów używalnych dla rynku medycyny w Polsce” – dodaje Piotrowska.

Najnowsza analiza Frost & Sullivan pt.: „Przyszłość urządzeń do noszenia w sektorze opieki zdrowotnej – portfel badawczo-rozwojowy i roadmapping technologiczny” (Future Wearables in Healthcare – R&D Portfolio Areas and Technology Roadmapping) zawiera ocenę dynamiki rynku, możliwości badawczo-rozwojowych, czynników wpływających na wdrożenie tych technologii, trendów technologicznych oraz określa wyzwania na rynku urządzeń do noszenia wykorzystywanych w sektorze opieki zdrowotnej. Badanie wyróżnia również dostawców technologii takich jak elektroniczna skóra, rękawiczki typu Smart, urządzenie monitorujące poziom glukozy w wydzielanym przez skórę pocie, ubieralny elektroniczny stetoskop, plastry naskórne dla chorych na astmę, bandaże typu Smart, inteligentne ubrania oraz monitorowanie za pomocą elektrokardiogramu.

Dodatkowe informacje dotyczące niniejszej analizy są dostępne pod adresem:  http://frost.ly/24x

„By zoptymalizować możliwości wykorzystania urządzeń do noszenia w sektorze ochrony zdrowia, twórcy technologii i jej dostawcy powinni skupić swą uwagę na tworzeniu produktów, które są wygodne i praktyczne” – mówi Peter Adrian, analityk działu TechVision. „Urządzenie powinno dostarczać dokładnych, rzetelnych danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym oraz posiadać możliwość przesyłania danych, natomiast nie powinno wymagać od użytkownika fachowej wiedzy technicznej. Miękkie, elastyczne i rozciągalne materiały będą wygodne dla użytkowników.”

Kluczem do sukcesu w ekosystemie technologii do noszenia dla sektora zdrowotnego jest:

  • Zapewnienie danych zintegrowanych z systemem zarządzania danych stosowanym przez pracowników służby zdrowia, by dostarczyć więcej informacji na temat aktualnego stanu pacjentów; dane te muszą być możliwe do zintegrowania z istniejącymi już danymi, by zapewnić indywidualną opiekę zdrowotną i zapewniać pełen obraz aktualnego i przewidywanego stanu zdrowia pacjenta;
  • Zapewnienie, by dane urządzenia  dedykowane do opieki zdrowotnej gwarantowały odpowiedni stopień dokładności, czułości i wybiórczości podczas monitorowania kluczowych parametrów;
  • Korzystanie z urządzeń w ramach modelu ‘dane jako usługa’;
  • Koncentracja na kluczowych zastosowaniach, takich jak monitorowanie chorób układu krążenia, cukrzycy,  choroby Parkinsona, astmy oraz zdrowia psychicznego
  • Koncentracja na szybko rosnących rynkach, takich jak potrzeby osób starszych.

„Urządzenia do noszenia mogą zapewnić pracownikom służby zdrowia wgląd w stan zdrowia pacjentów. Jednakże należy opracować systemy, które będą wspierać zagadnienia związane z  integracją, wdrażaniem, prywatnością oraz bezpieczeństwem danych pozyskanych przez  urządzenia” – zauważa Adrian. „Instytucje opieki zdrowotnej stoją przed nie lada wyzwaniem, by włączyć praktyczne dane uzyskane z urządzeń do noszenia do swych baz danych i systemów pamięci masowej.”

Badanie Przyszłość urządzeń do noszenia w sektorze opieki zdrowotnej – portfel badawczo-rozwojowy i roadmapping technologiczny stanowi część programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju TechVision firmy Frost & Sullivan. Inne udostępnione badania to między innymi Innowacje Technologiczne na rzecz Zaangażowania Pacjentów (Technology Innovations for Patient Engagement) oraz Innowacje w Rozwoju Inteligentnych Czujników (Innovations in Smart Sensors)

About Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Your Transformational Growth Journey Starts Here

Share This