Warszawa, 5 kwietnia 2019 -Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest w niedzielę 7 kwietnia, a tegorocznym tematem przewodnim jest „Zdrowie dla wszystkich – Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego (#HealthforAll)”. Istotnym aspektem programu „Zdrowie dla wszystkich” jest rola technologii, a w szczególności rozwiązania wspomagające monitorowanie pacjentów, które pomagają im osiągać lepsze wyniki leczenia, żyć dłużej i cieszyć się zdrowiem, nawet jeżeli dostęp do szpitali i klinik stanowi wyzwanie.

WHD Image 2019.pngMonitorowanie pacjentów ewoluowało od monitorowania ad hoc w kierunku stałego monitorowania wielu parametrów, powodując wzrost ilości nieprzetworzonych i nieuporządkowanych danych dostępnych dla lekarzy i specjalistów w celu podejmowania decyzji. Aby wydobyć z tych danych informacje, które można wykorzystać w praktyce, podmioty świadczące usługi medyczne uciekają się do analiz Big Data i innych rozwiązań w zakresie analizy. Analiza prognostyczna zyskuje na znaczeniu jako rozwiązanie technologiczne, które nie tylko przedstawia obecny stan zdrowia pacjenta, ale także przewiduje przyszłe choroby. Sukces tej i innych technologii przyciągnął w 2018 r. inwestycje o wartości 566,3 mln USD.

Dodatkowe informacje na temat niniejszej analizy dostępne pod adresem: http://frost.ly/3ba.

„Ponieważ mobilne zdrowie (mHealth) szybko zyskuje na znaczeniu, urządzenia noszone na ciele (tzw. wearables), telemedycyna, media społecznościowe i koncepcja zaangażowania pacjentów powinny znaleźć zastosowanie wśród ponad połowy populacji w krajach rozwiniętych do 2025 r.”, podkreśla Sowmya Rajagopalan, Globalny Dyrektor działu ds. zaawansowanych technologii medycznych w firmie Frost & Sullivan. „Oczekuje się, że do 2025 r. wartość rynku monitorowania pacjentów przekroczy 350 mld USD, ponieważ nacisk zostanie prawdopodobnie przeniesiony ze sprzedaży urządzeń na dostarczanie rozwiązań technologicznych.”

Najnowsze badanie firmy Frost & Sullivan, pt.: „Branża monitorowania pacjentów – analiza inwestycji i trendów, 2018 r.”, przedstawia przegląd aktualnych trendów inwestycyjnych i start-upów w zakresie wybranych aplikacji do monitorowania pacjentów. Przeanalizowano w nim przyszłość monitorowania pacjentów w całym okresie opieki nad pacjentem, zmiany na rynku oraz możliwości inwestycyjne. Badanie prezentuje również kluczowe przełomowe technologie, obszary zastosowań, czynniki rozwoju, ograniczenia, a także sześć największych megatrendów.

„W przyszłości dane uzyskane dzięki monitorowaniu pacjentów będą łączone z równoległymi strumieniami danych z wielu innych czujników, ponieważ prawie każda funkcja życiowa będzie monitorowana, a dotyczące jej dane będą rejestrowane i przechowywane”, zauważył Rajagopalan. „Gwałtowny wzrost ilości danych można ujarzmić i wykorzystać dzięki technologiom, takim jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe itp. w celu oferowania terapii ukierunkowanych, opartych na wynikach leczenia.”

Oprócz tych technologii, twórcy rozwiązań do monitorowania pacjentów będą starali się uwzględniać technologie przełomowe, takie jak:

  • Interfejs mózg-komputer (brain-computer interface, BCI): BCI powstał w celu leczenia i monitorowania użytkowników z niepełnosprawnością ruchową lub upośledzeniem mowy, natomiast obecnie technologia ta monitoruje i dokonuje pomiaru wskaźników u osób zdrowych, wykorzystując te informacje do analizy stanu psychicznego lub emocjonalnego, poznawczego stanu danej osoby.
  • Urządzenia noszone na ciele (tzw. wearables)/technologie wbudowane/biosensory: Czynnikiem napędowym tej technologii jest wzrost liczby osób cierpiących na choroby przewlekłe i przesunięcie nacisku z kwestii związanych z leczeniem na profilaktykę. Glukometry, ciśnieniomierze, pulsoksymetry i elektrokardiografy stale monitorujące poziom poszczególnych wskaźników to tylko niektóre z jej głównych zastosowań.
  • Inteligentna protetyka/inteligentne implanty: Mają one kluczowe znaczenie z punktu widzenia kontroli pacjenta po operacji lub w trakcie rehabilitacji. Pomagają one w pomiarze kluczowych parametrów w celu wsparcia monitorowania i wczesnej interwencji, aby uniknąć konieczności ponownego przyjęcia do szpitala lub pojawienia się komplikacji.
  • Nanorobotyka/medycyna cyfrowa: Zadaniem cyfrowych tabletek i nanorobotów jest monitorowanie przyjmowania leków przez pacjentów, w celu rozwiązania kosztownego, trwającego od zawsze problemu niestosowania się przez nich do zaleceń lekarza.
  • Zaawansowane materiały/inteligentne tkaniny: Ta nowo powstała dziedzina skupia się na kontroli gojenia się ran, monitorowaniu pracy serca i chorób psychicznych.

Wszystkie te technologie i innowacje mają na celu dostarczanie pacjentom i placówkom służby zdrowia wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym. Przyszłe innowacje będą ukierunkowane na masową personalizację i dostępność.

O Frost & Sullivan

Frost & Sullivan – firma doradcza świadcząca usługi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju; pomaga swoim  klientom wykorzystywać wizjonerskie innowacje powstające w odpowiedzi na globalne wyzwania oraz związane z nimi możliwości rozwoju, od których zależy przetrwanie na rynku obecnych graczy. Od ponad 50 lat opracowujemy strategie rozwoju dla przedsiębiorstw z listy Global 1000, nowo powstających firm, instytucji sektora publicznego oraz podmiotów inwestycyjnych. Skontaktuj się z nami: Rozpocznij dyskusję.

Kontakt dla prasy:

Edyta Dębowska

Corporate Communications

E:edyta.debowska@frost.com

About Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Your Transformational Growth Journey Starts Here

Share This