Przy niestabilnych cenach ropy naftowej, firmy pozyskujące gaz z łupków potrzebują przystępnych cenowo technologii wydobywczych

Warszawa, 24 marca 2015 – W ostatnich latach, dzięki zaawansowanym technologiom wspomagającym wydobycie gazu łupkowego, dana branża zanotowała istotny postęp. Wśród wspomnianych technologii należy wymienić szczelinowanie hydrauliczne, wykonywanie odwiertów poziomych, technologie monitoringu mikrosejsmicznego, a także technologie informatyczne i komunikacyjne oraz technologie wykorzystywania wody wytworzonej podczas procesu wydobycia gazu. Wspomaganie sektora gazu łupkowego tymi technologiami, wprowadziło zmiany w amerykańskim koszyku energetycznym, umożliwiając tym samym osiągnięcie poziomu samowystarczalności energetycznej.

Według nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Technologie wspomagające wydobycie gazu łupkowego”, (ang. Technologies Enabling Extraction of Shale Gas) wynika, iż Stany Zjednoczone są głównym innowatorem i krajem, który najszybciej wdraża  nowe technologie wydobywcze.

Dodatkowe informacje i grafiki dotyczące niniejszego badania dostępne pod adresem: http://owl.li/KIFe8

„Inne kraje bogate w złoża łupków również pragną jeszcze lepiej wykorzystywać zasoby gazu łupkowego z pomocą zaawansowanych technologii” – zauważa Lekshmy RaviAnalityk działu Technical Insights. „Wysokie ceny ropy naftowej i gazu, których doświadczaliśmy od połowy poprzedniej dekady, oraz szansa ograniczenia zależności od importu, którą stawia przed nami gaz łupkowy, to główne przyczyny zainteresowania technologiami produkcji i wydobycia gazu łupkowego.”

Ponieważ rynek doświadcza obecnie nadpodaży produktów z łupków, ceny ropy naftowej spadły, pociągając za sobą zmniejszenie tempa wzrostu produkcji gazu łupkowego, co w konsekwencji obniża zapotrzebowanie na technologie związane z produkcją. Podczas boomu na gaz łupkowy żaden inny kraj, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, nie koncentrował się na rozwoju technologii, co wskazuje wyraźnie na trend spadkowy w tej branży.

Odwierty poziome oraz szczelinowanie hydrauliczne to główne technologie, dzięki którym pozyskanie gazu łupkowego stało się ekonomiczne i proste” – wskazuje Ravi. „Jednak, by móc przetrwać obecną niestabilność rynku, technologie wspomagające wydobycie gazu łupkowego muszą cechować się jeszcze większą efektywnością kosztową.”

Jako że gracze na rynku gazu łupkowego starają się zminimalizować koszty produkcji, by utrzymać konkurencyjność, to będą oni wspierać dostawców technologii, dzięki którym wydobycie gazu łupkowego jest tańsze. Atrakcyjne będą zwłaszcza firmy oferujące połączone ze sobą inteligentne systemy z wbudowanymi mechanizmami informacji zwrotnej, zwiększające wydajność i redukujące koszty operacyjne.

W rzeczy samej, w tym roku branżę gazu łupkowego może czekać wstrząs, gdyż spółki będą próbować przejąć dostawców i twórców technologii. Na celowniku znajdą się oczywiście firmy dysponujące najbardziej atrakcyjnymi i innowacyjnymi technologiami.

Dział Technical Insights zajmuje się analizą technologii i dostarcza informacji o nowościach technicznych. Dział oferuje także usługi badawcze.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat rynku energetyki, prosimy o kontakt z Edytą Grabowską, Corporate Communications, na adres edyta.grabowska@frost.com. W zapytaniu prosimy o podanie pełnych danych kontaktowych.

About Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Your Transformational Growth Journey Starts Here

Share This