Podczas telekonferencji omówione zostaną scenariusze wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Zagadnienie będzie omawiane z perspektywy makroekonomicznej oraz w odniesieniu do branży motoryzacyjnej, sektora opieki zdrowotnej, oraz sektora usług finansowych

Warszawa, 22 listopada 2018 – Zaledwie kilka miesięcy przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, wskutek impasu w negocjacjach w sprawie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii prowadzonych na szczycie UE w niedawnym czasie, przeważa niepewność co do warunków, jakie będą obowiązywały po Brexicie. Ponieważ termin upływa w marcu 2019 r., ostatnie grudniowe posiedzenie Rady Europejskiej w 2018 r. jest obecnie uważane za ostatnią szansę na osiągnięcie porozumienia przez Wielką Brytanię i Unię Europejską.

Frost & Sullivan zaprasza do udziału w online konferencji z serii Growth, Innovation & Leadership (GIL), pt.:  Wpływ Brexitu na brytyjską gospodarkę i przemysł, która odbędzie się w czwartek, 29 listopada 2018 r., o godz. 15:00 (14:00 GMT).

Uczestnicy telekonferencji dowiedzą się więcej o scenariuszach Brexitu i ich konsekwencjach, strategiach łagodzenia skutków przedstawionych strategii oraz możliwościach rozwoju, aby wykorzystać perspektywiczne spostrzeżenia na temat Brexitu. Gospodarzami  wydarzenia będą eksperci Frost & Sullivan: Neha Anna Thomas, Senior Economist; Dorman Followwill, Senior Partner; Luka Raffellini, Head of Business & Financial Services oraz Kevin Kelly, Senior Automotive Consultant.

Podczas sesji specjaliści Frost & Sullivan w poszczególnych dziedzinach dokonają analizy wpływu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE na branżę motoryzacyjną, sektor opieki zdrowotnej i sektor usług finansowych w kontekście trzech potencjalnych scenariuszy rozwodowych, tj. modelu „miękkiego Brexitu”, zwanego także „planem z Chequers”, do którego dąży obecnie rząd brytyjski; scenariusza kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (Comprehensive Economic Trade Agreement – CETA), znanego również jako scenariusz typu CETA-Plus, opartego na umowie handlowej między UE a Kanadą; oraz scenariusza „Brexitu bez umowy”, który miałby najbardziej szkodliwy wpływ na handel.

Kluczowe zagadnienia, jakie będą omawiane podczas konferencji:

  1. Potencjalne scenariusze Brexitu, ich wpływ na gospodarkę i przemysł Wielkiej Brytanii
  2. Omówienie, w jaki sposób Brexit będzie kształtować przyszłość branży motoryzacyjnej, sektora usług finansowych i sektora opieki zdrowotnej
  3. Przyszłe działania na podstawie scenariuszy Brexitu i potencjalne strategie łagodzenia jego skutków
  4. Możliwość aktywnego udziału w interaktywnej sesji pytań i odpowiedzi na żywo z ekspertami Frost & Sullivan w dziedzinie Brexitu

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w bezpłatnej online konferencji, prosimy o rejestrację udziału tutaj.

Konferencja będzie również rejestrowana z możliwością odsłuchania w późniejszym terminie pod adresem: http://frost.ly/2xg

O Frost & Sullivan

Frost & Sullivan – firma doradcza świadcząca usługi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju; pomaga swoim  klientom wykorzystywać wizjonerskie innowacje powstające w odpowiedzi na globalne wyzwania oraz związane z nimi możliwości rozwoju, od których zależy przetrwanie na rynku obecnych graczy. Od ponad 50 lat opracowujemy strategie rozwoju dla przedsiębiorstw z listy Global 1000, nowo powstających firm, instytucji sektora publicznego oraz podmiotów inwestycyjnych. Skontaktuj się z nami: Rozpocznij dyskusję.

Kontakt dla prasy:

Edyta Dębowska
Corporate Communications – Europe
Tel.: +48 22 481 62 03
E:edyta.debowska@frost.com

http://www.frost.com

Rajalakshmi

Rajalakshmi Rajendran, Content Manager - Frost.com team

Your Transformational Growth Journey Starts Here

Share This